Gidsen 27ste Sint-Renilde > Groep > Algemeen
Algemeen  

Geschiedenis

Onze groep, de gidsen 27 ste St.-Renilde, bestaat sinds 1962. We gebruiken reeds vele jaren de terreinen van de parochie (Kerkfabriek), maar de lokalen zelf zijn door onze groep gebouwd. De parochie rekent er wel op dat de terreinen goed onderhouden worden. Wij zijn een v.z.w. wat betekent dat we niet uit zijn op winst. De v.z.w. heeft voor ons vooral als bedoeling de rechtsaansprakelijkheid van onze groep te vertegenwoordigen. Onze groep maakt sinds 2006 deel uit van Scouts & Gidsen Vlaanderen, wat vroeger het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen (VVKSM) heette. Onze groepsnummer is A3301M. Scouts & Gidsen Vlaanderen is opgedeeld in verschillende structuren. Onze groep valt onder het district Molenbos, wat op zijn beurt onder gouw Opsinjoor valt. Op het hoogste niveau vinden we het Verbond, geleid door onze geliefde verbonds-commissaris.

Elke zondag komen een veertigtal leiding en een tweehonderdtal leden naar onze gidsenwei om er gezellig samen en al spelend de namiddag door te brengen.


Takken
Onze groep is onderverdeeld in 5 takken: Elfen - Kabouters - Joka's (Jonggidsenkabouters) - Jonggidsen - Gidsen.
De jingroep van Kontich is een aparte groep, met jins van de gidsen en de scouts van Kontich Kazerne én Kontich Dorp. Dan is er nog het A-team dat bestaat uit secretariaat, financiën, redactie, mati's of materiaalmeesters, bar en groepsleiding. Daarnaast zijn er nog kleinere functies als EHBO-meisjes, bouw, etc.

Vogajogi

Elke maand krijgen de leden een boekje met het programma genaamd de Vokajogi. Daarnaast is er ook de wie-is-wie, waar alle leiding met een fotootje en gegevens instaan. Ook via deze site zijn de gidsen aanwezig.


Groepsraad
Elke maand vindt er een groepsraad plaats die door de groepsleiding geleid wordt. Op de groepsraad wordt van elke leider verwacht dat hij aanwezig is. De groepsraad is het beslissingsorgaan. Men discussieert en stemt er over bepaalde delicate punten, er worden algemene afspraken gemaakt, praktische en nuttige dingen worden meegedeeld en noem maar op.

Gegevens

Adres Gidsenlokalen: Duivenstraat 35-37, 2550 Kontich

Groepsnummer: A3301M

Rekeningnummer: 733-1241968-10